You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Регистрација за дата базата на ЕУ структурен дијалог платформа

Драги претставници на граѓанското општество,

 

Во рамки на овој прашалник, Вашата организација може да избере дали ќе пристапи и ќе биде дел од базата на организации кои ја сочинуваат платформата на структурниот дијалог на ЕУ.

 

До базата може да се пристапи преку веб платформа www.dijalogkoneu.mk

 

Со регистрацијата, вашата организација ќе добие пристап до најактуелните информации за преговарачките тимови, секторските работни групи и Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.

 

Исто така, вашата организација на редовна основа ќе добива можност за учество на консултации, работилници, конференции, јавни форуми и други актуелни активности кои се директно поврзани со пристапувањето кон ЕУ и креирањето на секторските политики и активности кои се директно поврзани со пристапувањето кон ЕУ.

Оваа веб страница е изработена и одржувана со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на истата е одговорност на Фондацијата Отворено општество Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската унија.