We are sorry but the survey is expired and no longer available.

For further information please contact Administrator:
aleksandra@reactor.org.mk

Оваа веб страница е изработена и одржувана со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на истата е одговорност на Фондацијата Отворено општество Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската унија.